06 2 1981 800
hallo@scheidingprofessor.nl

06 2 1981 800

Wil jij nu meer weten over ouderlijk gezag ?

Hoe werkt gezag

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders gezag over het kind. Is dit niet zo dan krijgt automatisch de moeder gezag over het kind. Om gezag te krijgen of te hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis te hebben. Heeft geen van de ouders het gezag dan wijst de rechter een voogd aan.

Erkend u als ongehuwde of niet geregistreerd partnereen kind? dan krijgt u automatisch samen het gezag over het kind. Er zijn uitzonderingen, dit geld per 1 januari 2023.

 

Getrouwd of geregistreerd partnerschap: automatisch gezag

Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch gezag over de kinderen die u heeft of krijgt of adopteert. Als echtgenoot of geregistreerd partner van de moeder bent u voor de wet automatisch ouder van het kind. Dit geld niet voor de duomoeder als zij en de moeder geen gebruik hebben gemaakt van een donor. Ouders beoefenen gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap het gezag gezamenlijk uit.

Scheiding: beide ouders houden het gezag

Beide ouders houden het gezamenlijke gezag over de kinderen na de scheiding. Behalve als de rechter een andere beslissing neemt. De rechter kan dit beslissen in het belang van het kind.

Bent u niet met elkaar getrouwd of geregistreerd partnerschap?  Dan krijgt u per 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk gezag als u het kind erkend.

Adres

August Vördingstraat 20
7558 AH Hengelo
+31 62 1981 800
Hallo@scheidingprofessor.nl