06 2 1981 800
hallo@scheidingprofessor.nl

06 2 1981 800

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure
Meld je klacht bij de bemiddelaar of adviseur
Dit is in alle gevallen de eerste stap van de klachtenprocedure.
Bespreek je klacht zo snel mogelijk met je bemiddelaar of adviseur. Zo
vergroot je de kans dat de vervolggesprekken meer naar jouw wens verlopen.
Je kunt je klacht ook mailen naar hallo@scheidingprofessor.nl. Onze
klantcoördinator zal de klacht dan beleggen bij jouw bemiddelaar of adviseur

Wat gebeurt er met je melding?
Scheidingprofessor streeft er naar de klacht binnen een maand af te ronden. Voor de
snelheid maken we zoveel mogelijk gebruik van e-mail. Dit is wat er daarna
gebeurt:
1. Schriftelijke bevestiging
Je ontvangt een mail met een ontvangstbevestiging van je klacht. In deze mail
staat de procedure omschreven hoe de klacht verder behandeld wordt.
2. Onderzoek
De bemiddelaar of adviseur bespreekt intern met onze juristen en klantafdeling
om te kijken hoe hij/zij de klacht zo goed mogelijk kan oplossen.
3. Voorstel voor oplossing
Na ons interne onderzoek zal de bemiddelaar of adviseur contact met je
opnemen om te komen tot een oplossing.
4. Reactie en termijn
Binnen een redelijke termijn vragen we je te reageren op de geboden
oplossing. Ook hier is het ons doel om in onderling overleg er samen uit te
komen. Reageer je niet binnen de aangegeven termijn, dan gaan wij ervan uit
dat de klacht naar tevredenheid is opgelost.
5. MFN- Mediatorsfederatie Nederland voor klachten bemiddelaar
Komen jullie er alsnog niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de MFN
(Mediatorsfederatie Nederland). Dit kan alleen als de betreffende bemiddelaar
aangesloten is bij de MFN. In alle andere gevallen zul je zelf met de
bemiddelaar tot een oplossing moeten komen.
6. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voor klachten
adviseur
Komen wij er samen niet uit dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid).
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl
Ons aansluitnummer bij Kifid is 000.012345
Ons kantoor heeft zich niet geconformeerd aan de bindendheid van de
uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. jullie kunnen zich ook tot de
burgerlijke rechter wenden.
Verbetering dienstverlening
We willen graag leren van jou en je kritische blik. Klachten zien we als kansen.
Daarom hebben we een klantpanel dat we regelmatig vragen om feedback op
ons en onze dienstverlening. Het klantpanel vragen we ook naar meningen
over scheiden als maatschappelijk probleem.
De klacht, overwegingen en mogelijke oplossing worden (anoniem)
toegevoegd aan de kennisdatabase van scheidingprofessor. Zo leren andere
bemiddelaars van de opgedane ervaring en geboden oplossingen

Adres

August Vördingstraat 20
7558 AH Hengelo
+31 62 1981 800
Hallo@scheidingprofessor.nl